Tehniskā palīdzība

t (2)
t (1)

● Mašīnas projekts (CAD vai ), kad tiek apspriests risinājums.
● Detalizēti aprīkojuma risinājumi.
● Mašīnas izkārtojuma rasējums pēc depozīta saņemšanas un viena mēneša laikā.
● Maketa rasējums tiks nodrošināts viena mēneša laikā pēc līguma stāšanās spēkā.
● Lietošanas rokasgrāmata, apkopes un eļļošanas instrukcijas.
● Uzstādīšanas instrukcijas.
● Elektriskās shēmas.
● Ieteicamo rezerves daļu saraksts.
● PLC programmēšana.
● Standarta komponentu dokumentācija.